In mijn praktijk zie ik kinderen die bijvoorbeeld:

 • gevoelig zijn
 • volle hoofden hebben
 • onzeker / verlegen zijn in nieuwe situaties
 • gevoelens oppotten en die ineens eruit gooien
 • alles goed willen doen, geen fouten willen maken
 • voelen dat ze er niet bij horen
 • schakeltijd nodig hebben bij overgangen (school-thuis bv)
 • meelopen, niet voor zichzelf kiezen
 • snel afgeleid zijn, werkjes of karweitjes niet afronden
 • een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben
 • nieuwe of uitdagende dingen het liefst vermijden
 • zichzelf niet goed genoeg vinden

Of die gewoon hun ei kwijt willen.

Coachingsmogelijkheden voor kinderen

Coaching bij kinderen is gericht op het beter leren begrijpen van zichzelf. Op het positief omgaan met hun uitdagingen. Op het omarmen en grijpen van hun kansen. Waarbij gevoeligheid, intensiteiten, mindset en weerbaarheid de rode draad vormen.
Soms past één methodiek prima bij een kind en de hulpvraag, dan nemen we die methodiek als leidraad. Soms mix ik methodieken, daarbij heel goed aanvoelend wat een kind specifiek nodig heeft. Nooit werk ik volgens een geheel vaststaand plan. Aanpassingen op basis van ervaringen van en met het kind en op basis van aanvullende informatie van ouders zijn altijd mogelijk.

Gevoeligheid

Bij één op de vijf kinderen en tieners is het ervaren van de omgeving (externe prikkels) en de gevoelservaring van binnenuit (interne prikkels) intenser dan gemiddeld. Wanneer al die ervaren prikkels niet handig worden verwerkt, kan stress groeien. Ze krijgen vaker te maken met het niet goed meer kunnen nadenken. Hun leerhersenen schakelen letterlijk even uit. Er worden geen handige oplossingen meer gevonden. De meer introverte kinderen onder hen keren met hun aandacht naar binnen. De meer extraverte kinderen keren met hun aandacht naar buiten. De eigen grenzen gaan verloren. Er kan dan sprake zijn van ontlading zoals verstarren, een huilbui of een woede aanval. Dit kan mijns inziens gezien worden als een soort van resetten. Het is tevens een roep om begrip. 

Met de theorie van Elaine Aron in gedachten, leer ik (hoog)gevoelige kinderen en tieners hoe ze positief kunnen omgaan met deze eigenschap en hoe ze zich weerbaarder kunnen maken voor prikkels om hen heen. 
Het is dus nooit de bedoeling om de gevoeligheid af te leren maar juist om ze te leren handelen.

Intensiteiten

Intensiteiten zijn er op vijf gebieden: emotioneel, psychomotorisch, intellectueel, beeldend en zintuiglijk.  Iedereen heeft deze intensiteiten in meerdere of mindere mate in zich.
Alle vijf geven ze mooie kansen om voluit te kunnen genieten van het leven. Het zijn zogezegd prikkelkansen: kansen om jezelf te prikkelen. Prikkeling op deze gebieden voelt fijn voor de mensen met een intensiteit op dit gebied.
Wanneer er echter een disbalans is, bijvoorbeeld door emotionele spanning, kunnen ze leiden tot overprikkeling die zich op diverse manieren kan uiten. Dit noemen we prikkeluitdagingen.

Met de theorie van Dabrowski in gedachten leer ik kinderen en tieners inzicht te creëren in de eigen intensiteiten, te ontdekken hoe ze ingezet kunnen worden als kansen en hoe om te gaan met de prikkeluitdagingen.
Het is dus nooit de bedoeling om de intensiteiten af te leren maar juist om ze te leren kanaliseren.

Groeimindset

Heel jonge kinderen hebben een sterke wil om te leren. Ze vinden dit nooit te moeilijk, zijn niet bang om foutjes te maken en ze geven niet op. Zij zijn heerlijk groeigericht en geloven erin dat ze ergens steeds iets beter in kunnen worden. Helaas gebeurt het geregeld dat opgroeiende kinderen deze drive verliezen als het lastig wordt of als ze uitgedaagd worden. Ze gaan geloven, vaak onbewust, dat ze met een bepaalde hoeveelheid intelligentie en kwaliteiten zijn geboren en dat ze het hiermee in hun leven zullen moeten doen. 

Met de theorie van Carol Dweck in gedachten leer ik kinderen en tieners wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset en hoe ze zelf die groeimindset weer kunnen terugvinden.

Weerbaarheid

Het is mooi om weerbaar te zijn bij prikkels of uitdagingen. Maar soms is het nodig om weerbaarder te zijn in sociale situaties. Elk kind en elke tiener krijgt wel eens te maken met pestgedrag. Soms ervaren ze dit zelf (gepest of pestend), soms zien ze het om hen heen. Erbij horen, jezelf zijn, gehoord worden, jezelf positioneren in een groep: allemaal niet makkelijk maar absoluut belangrijk voor kinderen en tieners. Het bepaalt immers voor een groot deel hoe blij je kind of tiener is met zichzelf en hoe het zich voelt op school. 

Via diverse leeftijdsgerelateerde spellen en oefeningen leren kinderen en tieners zich op een positieve manier te redden in sociaal stressvolle omstandigheden. Wat je meemaakt kan interessant, vervelend of rot zijn, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.

 • "Denise heeft het leukste werk van de hele wereld!"

  C., 6 jaar
 • "Zodra ik voelde dat wij een klik hadden, wist ik dat ook mijn dochter met jou een klik zou hebben."

  M., mama van E., 7 jaar