In mijn praktijk zie ik ouders die bijvoorbeeld

 • merken dat hun kind sneller dan andere kinderen van streek raakt door onrecht, conflicten of leed
 • zien dat hun kind alles intens beleeft: vreugde en geluk, maar ook akelige gevoelens
 • merken dat hun kind weinig contact maakt met andere kinderen of juist in samenspel boos/verdrietig wordt
 • zich zorgen maken om het vermijdende, soms zelfs faalangstige gedrag van hun kind
 • verrast worden door het grillige gedrag van hun kind en zoeken naar een passende reactie
 • zich soms onzeker voelen en een stevige bodem voor hun opvoeding willen
 • geconfronteerd worden met onbegrip vanuit de omgeving, die hun kind ziet als "lastig"
 • (h)erkenning zoeken voor hun kind na een aanvraag vanuit school voor een (diagnostisch) onderzoek
 • op zoek zijn naar leuke tips om de opvoeding van hun gevoelige kind te vergemakkelijken
 • zichzelf herkennen in hun gevoelige kind maar nog niet eerder hebben stilgestaan bij hun eigen gevoeligheid 

Of ouders die gewoon willen weten wat er in hun kind omgaat.

Met elk gedrag laat een kind onbewust iets van zichzelf zien. Wat hem van binnen bezig houdt, hoe hij zich voelt, wat hem beweegt. Wat je kind jou nog niet kan, mag, wil of durft te vertellen, komt er vaak bij mij wel uit. Wat je kind zelf nog niet helemaal begrijpt van zichzelf, verken en verhelder ik.

Ik vertaal dit naar behoeften van je kind, ik vertel je wat je kind (van jou of diens omgeving) nodig heeft. Soms raakt dit het gene dat jou bezig houdt, hoe jij je voelt, wat jou beweegt. Een liefdevolle spiegeling. 
Soms vraagt het actie, niet alleen van je kind, maar juist van jou of je omgeving, bijvoorbeeld school. Ik kan je kind ontzettend veel leren over zichzelf. Maar geen enkel kind gaat zich lekker voelen als het groeit zonder dat papa en / of mama (en andere belangrijke mensen) mee groeien.

1 team: Denise, je kind en jij

 

Inspelen op wat je kind vooruit helpt, hoe bijzonder is dat...

 • "Denise heeft het leukste werk van de hele wereld!"

  C., 6 jaar
 • "Zodra ik voelde dat wij een klik hadden, wist ik dat ook mijn dochter met jou een klik zou hebben."

  M., mama van E., 7 jaar